TOBI-GLAZUR
REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Tobi-Glazur Sp. z o .o.

Marcin Tobiasz

Tel kontaktowy. 694 982 111 
 
E-mail: tobiglazur@gmail.com
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1) Administratorem danych zawartych w umowie jest Tobi-Glazur Sp. z o.o. z siedzibą w Marianowie przy ulicy Mieszka I 3. Podane w umowie dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: przedstawienia oferty, wykonania umowy do czasu jej zakończenia oraz finansowo – księgowych i podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego.
2) W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4) Odbiorca usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
5) Odbiorca usługi ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody ma prawo skontaktować z Marcinem Tobiasz, lub wysyłając maila na adres: marcintobi1@gmail.com. Odbiorca usługi ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).